Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Spotkanie patriotyczne w Elblągu

17 listopada 2107 r. w Oddziale Katolickiego Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Elblągu odbyło się spotkanie wspólnotowe poświęcone obchodom 99. rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości oraz wspomnienie zmarłych członków Oddziału.

Otwierając to spotkanie przewodnicząca Zarządu Oddziału Elżbieta Boniecka przypomniała historię Święta 11 listopada, a następnie przekazała głos asystentowi Oddziału ks. dr. hab. Stefanowi Ewertowskiemu, który wspólnie z członkami modlił się w intencji Polski i Narodu Polskiego, a Barbara Stasiuk recytowała wiersze poświęcone Ojczyźnie. Miesiąc listopad poświęcony jest także modlitwie za zmarłych. Zebrani wspominali imiona i nazwiska zmarłych członków elbląskiego Oddziału, a następnie, pod przewodnictwem asystenta Oddziału ks. Stefana, modlili się za ich dusze oraz dusze w czyśćcu cierpiące. Na koniec nie zabrakło refleksji na poruszone tematy.