Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Sympozjum naukowe

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

Oddział Okręgowy w Olsztynie,

Komitet Budowy Pomnika ks. inf. Wojciecha (Adalberta) Zinka,

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej

zapraszają na

Sympozjum naukowe

poświęcone ks. inf. Wojciechowi (Adalbertowi) Zinkowi,
rządcy Diecezji Warmińskiej w latach 1951-1953
,

które odbędzie się 21 maja 2018 roku o godzinie 11.00

w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

(ul. Kopernika 47).

 

Program sympozjum

11:00 rozpoczęcie sympozjum, słowo zaproszonych gości

11:15 Sytuacja społeczno-religijna w Olsztynie po II wojnie światowej – Krzysztof Kierski z Delegatury IPN w Olsztynie

11:45 Ks. inf. Wojciech (Adalbert) Zink i jego zaangażowanie na rzecz diecezji
– ks. prał. Jan Rosłan, redaktor naczelny miesięcznika „Debata”

12:15 Ks. inf. Wojciech (Adalbert) Zink a władza partyjno-państwowa – ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, dyrektor Archiwum Archidiecezji Warmińskiej

12:45 przerwa kawowa

13:15 Wspomnienie o ks. inf. Wojciechu (Adalbercie) Zinku
– ks. bp prof. dr hab. Julian Wojtkowski

13:45 Pomnik jako wyraz utrwalenia pamięci o ks. inf. Wojciechu (Adalbercie) Zinku – red. Zenon Złakowski

 

Patronat honorowy sympozjum:

Pan Artur Chojecki

Wojewoda Warmińsko-Mazurski