Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Nie dajmy zginąć poległym…

Dnia 07.04.2016 Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” Oddział w Olsztynie zorganizował debatę poświęconą pamięci Żołnierzom Wyklętym pt. „Nie dajmy zginąć poległym…”. Tematem przewodnim było przywracanie pamięci o bohaterach, którzy swoim życiem walczyli o wolną Polskę. Spotkanie było wspaniałą okazją do zapoznania się z losami żołnierzy, którzy swoje honory powinni odbierać kilkadziesiąt lat temu, ale wichry historii sprawiły, że o ich działalności dowiadujemy się dopiero teraz. Uczestnicy mogli bezpośrednio zadawać pytania znakomitym ekspertom, zaproszonym do dyskusji, tj.: p. Barbarze Antczak – Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie, p. dr. Waldemarowi Brenda – Naczelnikowi Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, p. prof. dr. hab. Norbertowi Kasparek – Dyrektorowi Archiwum Państwowego w Olsztynie oraz p. Piotrowi Patejukowi – nauczycielowi historii z XIII Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego im. Świętej Rodziny w Olsztynie. Spotkanie służyło podniesieniu świadomości obywatelskiej, miało też pobudzić młodych ludzi do większej odpowiedzialności za sprawy publiczne i ośmielić do publicznego wyrażania swoich przekonań. Pamiętajmy, że „prawdziwym patriotą jest ten, który nie ze wszystkiego jest zadowolony w swej ojczyźnie, to człowiek, który pragnie i stara się, by w niej było lepiej”.

autor tekstu: Aneta Kowalska-Siedlecka

DSC_0043 DSC_0032 DSC_0038 DSC_0006 DSC_0021 DSC_0023