Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

„Śpiewajcie Bogu” w Reszlu

„Cantate Deo” – „Śpiewajcie Bogu” to zachęta, którą podjęli uczestnicy VI Festiwalu Piosenki Religijnej, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie. Festiwal sięga swoją historią roku 2011, a jego dotychczasowe edycje odbywały się w Nowym Mieście Lubawskim. Tegoroczna odbyła się w Reszlu 14 maja br.

Festiwal objęli swoim patronatem honorowym J. E. Ks. Abp dr Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński i pan Marek Janiszewski, Burmistrz Reszla. Organizatorami, oprócz Stowarzyszenia, byli Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu i Parafia pw. Św. Św. Ap. Ap. Piotra i Pawła w Reszlu.

W jury konkursowym zasiedli p. Grażyna Bałabańska, p. Beata Zembrzycka i ks. Krzysztof Bumbul.

Spośród dużej liczby uczestników w czterech kategoriach, jury musiało wyłonić troje zwycięzców. Występujący mogli również wykonać utwór specjalny poświęcony św. Janowi Pawłowi II, który był osobno oceniany. Nagroda specjalna za utwór papieski została przyznana z okazji dwudziestej piątej rocznicy wizyty Papieża-Polaka na Warmii w 1991 roku. Ta nagroda przypadła w udziale dwóm zespołom: zespołowi Laudans z Białorusi i trio: Marta Kocenko, Aleksandra Kocenko, Małgorzata Gwiazda.

W poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostali:

I kategoria – soliści do 13. roku życia

 1. Maja Wierzchołowska
 2. Maciej Golian
 3. Alia Dzielińska

Wyróżnienie: Oliwia Ciechacka, Julia Płocharczyk

II kategoria –  soliści 14-25 lat

 1. Dominika Siwek
 2. Michalina Pankiewicz
 3. Weronika Pietkiewicz

Wyróżnienia: Olga Łucek, Karolina Michalak

III kategoria – soliści powyżej 25 lat

 1. Krystyna Łożyńska
 2. Włodzimierz Chmal
 3. Marta Jałoszewska

IV kategoria – zespoły

 1. Zespół Misericordias
 2. Zespół Wokalny Karo
 3. Zespół Basibabki

Wyróżnienia: Zespół Wiolinki, Zespół Radośni z Reszla, Zespół Kolin, Schola Łęgajny

Serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy Panu Markowi Janiszewskiemu, Burmistrzowi Reszla, za patronat oraz wsparcie w organizacji Festiwalu, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Reszlu na czele z dyrektorem Panem Arturem Galickim, Parafii pw. Św. Św. Ap. Piotra i Pawła w Reszlu wraz z Księdzem Dziekanem Krzysztofem Bumbulem, proboszczem Parafii za pomoc w organizacji i otwarte serce.

DSC_0102 DSC_0105 DSC_0109 DSC_0113 DSC_0117 DSC_0128 DSC_0131DSC_0099