Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

O liturgii – spotkanie w Ełku

Liturgia była tematem ostatniego spotkania Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Ełku, które odbyło się 12 maja. Gościem Oddziału był ks. dr Maciej Maciukiewicz, liturgista i wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej.

Podczas spotkania zebrani mieli okazję, w oparciu o Konstytucję o liturgii „Sacrosanctum concillium”, poznać czym jest liturgia i jak ważne miejsce zajmuje w życiu chrześcijanina.

Prelegent tłumaczył czym jest kapłaństwo powszechne i służebne, hierarchiczne. Kolejnym zagadnieniem jakie poruszył było pojęcie Kościoła.

Następnie ks. Maciukiewicz przedstawił symbolikę ołtarza, ambony, pateny, kielicha – przedmiotów i miejsc związanych bezpośrednio z liturgią.