Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Cashflow – czyli biznes po chrześcijańsku

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Elblągu po raz dziewiąty zorganizowało wspólnie z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu i Bursą nr 3 projekt Cashflow. Projekt ten został zrealizowany w ZSEiO w Elblągu dnia 19 października 2016r.

Uczestników wraz z opiekunami przywitał gospodarz obiektu , czyli dyrektor ZSEiO Pan Jerzy Kawecki. Przedstawił wszystkich organizatorów tego projektu i wyraził zadowolenie, że już po raz trzeci nasze Stowarzyszenie wspólnie z ZSEiO umożliwia młodzieży udział w tak ciekawym przedsięwzięciu. Następnie wystąpiła przewodnicząca Zarządu Oddziału w Elblągu Elżbieta Boniecka, która poinformowała przybyłych o tym, że pomysł tego projektu powstał w związku z organizowanym co roku Dniem Papieskim, bowiem założeniem tego projektu jest budowanie kultury i etyki w biznesie, o której tak wiele razy wspominał nasz Papież, a obecnie święty Jan Paweł II. Założeniem  projektu było oparcie się w całości o nauczanie św. Jana Pawła II i Katolickiej Nauki Społecznej, która to nauka stanowi zbiór zasad moralnych, które pokazują jak zgodnie z Ewangelią zmieniać świat. Katolik nie musi się wstydzić, że zarabia pieniądze, jeżeli zarabia w sposób uczciwy, a do tego umie się nimi dzielić z tymi, którzy tego nie potrafią. Przedsiębiorczość jest bowiem indywidualną cechą ludzkiej osobowości. Przewodnicząca poinformowała, że koordynatorem projektu z ramienia Stowarzyszenia jest Halina Orzechowska, a z ramienia szkoły Anna Guzenda. Po tym występie zaproponowała wraz z Haliną Orzechowską krótki konkurs wiedzy o  św. Janie Pawle II. Na salę padło po kolei pięć pytań z życia świętego, a zwycięzcy otrzymali nagrodę w postaci kosmetyków od sponsora firmy SARANTIS.

W projekcie Cashflow wzięło udział około 120 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym 51 uczniów przystąpiło do drugiego etapu projektu, czyli udziału w grze Cashflow. Do finału gry weszło po pięciu uczniów z każdej kategorii wiekowej. W grupie uczniów szkół gimnazjalnych I miejsce zajął Piotr Bieg z Zespołu Szkół Pijarskich, II miejsce Karolina Kuczewska z Gimnazjum nr 8, a III Małgorzata Giżka z Gimnazjum Nr 7. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce przypadło w udziale Piotrowi Świercz z Zespołu Szkół Pijarskich, II Jakubowi Alchmowicz  również z ZSP, a III Agnieszce Mojsiewicz z I LO.

Na zakończenie uroczyście wręczono nagrody pieniężne ufundowane przez nasze Stowarzyszenie.

 

tekst: Halina Orzechowska

zdjęcia: Anna Guzenda

_dsc0079 img_6389 img_6397 img_6399