Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jubileusz Warmii

Warmia i jubileusz 550. rocznicy przyłączenia dominium biskupiego do Królestwa Polskiego były tematem spotkania Oddziału w Olsztynie, które odbyło się 19 października. Właśnie tego dnia obchodziliśmy rocznicę II pokoju toruńskiego, na którego mocy Pomorze Gdańskie, Warmia, Żuławy zostały oddane pod rządy króla polskiego. O historii Warmii, drogi do II pokoju toruńskiego i rozwoju Warmii do I rozbioru Polski opowiadał dr Jerzy Kiełbik z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

dsc_0176 dsc_0179 dsc_0187 dsc_0190