Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Patriotyzm wczoraj i dziś

Co roku święto 11 listopada staje się okazją do porównywania pokoleń II i III Rzeczypospolitej, a wnioski wyciągane z tego zestawienia nie są zbyt budujące patrząc na współczesne pokolenie Polaków. 10 listopada 2016 r. w Restauracji „Rycerska” w  Reszlu odbyła się zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” Oddział Okręgowy w Olsztynie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu debata patriotyczna pn. „Patriotyzm wczoraj i dziś”. Zorganizowane przedsięwzięcie było okazją do wypracowania definicji współczesnego i nowoczesnego patriotyzmu, zastanowienia się kogo nazwiemy patriotą w okresie pokoju w wolnym kraju. W kierunku zaproszonych panelistów, wśród których byli: Rita Kostka, Magdalena Lewkowicz, Michał Nasiłowski, padały dojrzałe pytania.

Na spotkanie chętnie przybyli przedstawiciele szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz społeczność lokalna. Gości przybyłych na debatę powitał Mateusz Rutynowski, członek Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” w Olsztynie.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na słabnięcie naturalnej, domowej edukacji patriotycznej. W czasie spotkania pojawiło się wiele wątków. Jednym z najważniejszych i pilnych problemów jest zagospodarowanie konstruktywne czasu dzieci i młodzieży edukacją patriotyczną. Pani Magdalena Lewkowicz jako długoletni nauczyciel historii zachęcała do pełnego wykorzystania zasobów i możliwości organizacyjnych młodych ludzi.

Debatę zamknęła krótka sesja podsumowująca, wówczas usłyszeliśmy, by być dumnym ze swojego kraju, musimy poznać jego historię, tradycję, zwyczaje i obrzędy. Współczesny i nowoczesny patriotyzm łączy przeszłość z przyszłością. Powinien jednoczyć, a nie dzielić.

Wszyscy uczestnicy debaty jednogłośnie stwierdzili, że spotkanie było bardzo kreatywne i daje nadzieję na zintegrowanie różnych działań na rzecz mieszkańców w obszarze patriotyzmu.

dsc_0002 dsc_0009 dsc_0010 dsc_0013 dsc_0042 dsc_0060 dsc_0027 dsc_0067