Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Patriotyczna refleksja w Elblągu

Dnia 18 listopada 2016 r. w Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Elblągu odbyło się spotkanie z okazji Święta Niepodległości, poświęcone odpowiedzi na pytanie, co w obecnym czasie jakim przyszło nam teraz żyć, znaczy słowo patriotyzm. Spotkanie otworzyła przewodnicząca Zarządu Oddziału w Elblągu Elżbieta Boniecka, która w krótkim zarysie przedstawiła encyklopedyczne znaczenie słowa patriotyzm. Następnie głos zabrał nasz asystent kościelny ks. dr hab. Stefan Ewertowski, który mówił o znaczeniu zachowań patriotycznych w obecnych czasach. Nie obyło się bez długiej dyskusji i wymiany podglądów. Spotkanie zakończyło się recytowaniem przez poszczególnych członków naszego Oddziału przygotowanych wierszy patriotycznych, tych z dawnych lat i obecnych.

Na zakończenie złożyliśmy życzenia urodzinowe kol. Annie Grabowskiej i Ewie Karluto, które właśnie 11 listopada obchodziły swoje urodziny.

20161118_174534 20161118_174606 20161118_174613