Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Dlaczego chrzest jest tak ważny?

Spotkanie dotyczące sakramentów chrztu oraz pokuty i pojednania odbyło się 23 listopada w Oddziale w Szczytnie. Tradycyjnie refleksję nad znaczeniem sakramentów podjął ks. kan. dr Bartłomiej Matczak, ceremoniarz archidiecezjalny. Oprócz samego znaczenia sakramentów uczestnicy spotkania zadawali prelegentowi pytania o trudności związane w obecnych czasach z postrzeganiem sakramentu pokuty i pojednania. Dyskusja jest słuszną drogą do rozwiązania nurtujących kwestii, które są obecne w Kościele.

dsc_0125 dsc_0128 dsc_0131 dsc_0132