Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Święci w życiu rodziny

W siedzibie Oddziału Okręgowego „Civitas Christiana” w Olsztynie odbyło się wczoraj spotkanie z panią Ritą Kostka. Temat spotkania „Święci w życiu rodziny” wpisywał się w projekt mający na celu szerzenie kultury regionalnej.

 Państwo Kostkowie prowadzą Ognisko Kultury Rodzinnej „Hubertówka” w nieodległych Kudypach. Jak przystało na Warmiankę „z wyboru” Pani Rita przywitała zgromadzonych w po „warmzińsku”. Ubrana w piękny strój warmiński, własnoręcznie wykonany, przedstawiła ciekawie i plastycznie obrazy z życia rodowitych mieszkańców tej ziemi. Chociaż głównym tematem była rola świętych, których nie zabrakło u Kostków, ich znaczeniu w życiu rodziny i społeczeństwa, to nie obyło się również bez opowiadań o zwyczajach Warmiaków. Było o wydawaniu panny młodej, jej wyprawie ślubnej, polowaniach, turniejach rycerskich i historii. Spotkanie ubogacone było, stosownie do opowiadanej sceny, przedstawianymi rekwizytami. W swoich wypowiedziach pani Ryta mocny akcent kładła na przekazywanie tych tradycji młodemu pokoleniu, czy to w rodzinie, czy w szkołach. Całemu spotkaniu patronował św. Hubert, którego herb widnieje na sztandarze „Hubertówki” – zawsze wiernej takim wartościom, jak Patria, Familia, Ecclesia (Ojczyzna, Rodzina, Kościół) – widniejącym na rewersie sztandaru.

Pani Rita z mężem przyjmuje w swoich progach tysiące gości z kraju i zagranicy. Gościnności stało się zadość poprzez zaproszenie: „Jadziema do Hubertówki”. To spotkanie było już tysiąc trzechsetnym i zakończyło się modlitwą o rychłą beatyfikację Sługi Bożego, Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

tekst: Antoni Górski

dsc_0147 dsc_0151 dsc_0158 dsc_0164 dsc_0176 dsc_0186