Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Wspólnotowy opłatek w Szczytnie

Opłatek, pomimo tego że go łamiemy, nie dzieli nas, lecz łączy. Taką myślą, wypowiedzianą przez ks. prał. Lecha Lachowicza, proboszcza parafii pw. św. Brata Alberta w Szczytnie, rozpoczęło się spotkanie opłatkowe członków Oddziału.

Przewodnicząca Zarządu Oddziału w Szczytnie Marianna Kesler powitała licznie zgromadzonych krótkim wierszem o opłatku, następnie złożyła życzenia noworoczne oraz odczytała otrzymane przez Oddział adresy świąteczne, m. in. od przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Po modlitwie i podzieleniu się opłatkiem, przyszedł czas na skosztowanie specjałów przygotowanych przez członków Oddziału. Przy wspólnym stole był czas na rozmowy, wspólne kolędowanie oraz zagadki, dzięki którym można było wykazać się wiedzą na temat Stowarzyszenia i życia Kościoła w 2017 roku. Zaś o najmłodszych nie zapomniał święty Mikołaj przynosząc słodkości.

img_5524 img_5534 img_5537 img_5542 img_5543 img_5549