Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

50. rocznica śmierci Michała Lengowskiego

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród… – słowami „Roty” zakończyły się uroczystości upamiętniające 50. rocznicę śmierci działacza społecznego i poety ludowego Michała Lengowskiego.  Uroczystości zorganizował Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie. Ważność tego wydarzenia podkreśliła obecność rodziny Michała Lengowskiego, która mieszka w Olsztynie oraz w Zielonowie, m. in. wnuczki poety.

Wspomnienie 50. rocznicy śmierci poety i działacza społecznego rozpoczęło się przy grobie Lengowskiego na cmentarzu przy ul. Poprzecznej, modlitwą Anioł Pański, którą poprowadził asystent kościelny Oddziału Okręgowego ks. kan. Romuald Zapadka. W intencji Michała Lengowskiego modliliśmy się podczas Mszy świętej w olsztyńskiej bazylice konkatedralnej, z którą przez wiele lat był związany bojownik o polskość Warmii i Mazur. Także w konkatedrze odbyła się Msza pogrzebowa nestora polskich poetów.

Ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów przed pomnikiem poety i działacza ludowego znajdującym się na Placu Jedności Słowiańskiej. Serdeczne słowa do Michała Lengowskiego gwarą warmińską skierowała Rita Kostka, członkini Stowarzyszenia i laureatka Nagrody Regionalnej imienia Michała Lengowskiego. W imieniu organizatorów przemówił Mateusz Rutynowski, przewodniczący Zarządu Oddziału w Olsztynie. Kwiaty złożyły delegacje „Civitas Christiana” oraz przedstawicielka posła na Sejm RP Andrzeja Maciejewskiego.

Z okazji 50. rocznicy śmierci Oddział Okręgowy w Olsztynie przygotował okolicznościową wystawę dotyczącą patrona Nagrody Regionalnej, którą można obejrzeć w sali konferencyjnej Stowarzyszenia. Michał Lengowski zmarł w Olsztynie 2 lutego 1967 r. W roku śmierci poety przyznano pierwszą Nagrodę Regionalną jego imienia.