Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

„Zapaliłem Wam pochodnię…” – Prymas Tysiąclecia jako duchowy przewodnik Polaków – spotkanie w Szczytnie

„Zapaliłem wam pochodnię…” – Prymas Tysiąclecia jako duchowy przewodnik Polaków. To tytuł prelekcji, jaką w Oddziale „Civitas Christiana” w Szczytnie wygłosił red. Andrzej Taborski. Swoje wystąpienie wzbogacił prezentacją multimedialną, na której znalazły się zarówno bardzo wymowne wypowiedzi księdza Prymasa, liczne zdjęcia ukazujące ważne momenty z jego życia oraz dzieła sztuki nawiązujące do wydarzeń z dziejów Polski, do których nawiązywał On w swoim życiu i nauczaniu. W sposób szczególny mówca skupił się na Ślubach Jasnogórskich Narodu, których autorem był uwięziony Prymas, a które nawiązywały do dwóch rocznic: lwowskich ślubów Jana Kazimierz oraz obrony Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego, miały  – jak podkreślał – „podnieść całą Polskę wzwyż”, „zrekatolizować” ją i przygotować do obchodów Tysiąclecia Chrztu. Andrzej Taborski przypomniał tekst Ślubów i zaprezentował okoliczności w jakich zostały one złożone przez uwięzionego ks. Prymasa w Komańczy- na 10 minut przed uroczystym ślubowaniem ponad miliona Polaków zgromadzonych przed Jasną Górą. Prelegent przedstawił następnie historię i najważniejsze treści Wielkiej Nowenny oraz Uroczystości Milenijne i wielką peregrynację kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – a także pustych ram, gdy Obraz ten został przez władze komunistyczne uwięziony.  Podczas spotkania była również okazja do wykonania kilku pieśni –  Czarna Madonno czy Apelu Jasnogórskiego. Mówca wielokrotnie zwracał uwagę na aktualność nauczania Prymasa Tysiąclecia oraz samych Ślubów Jasnogórskich.