Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Zgłębiali tajniki zarządzania finansami!

19.10.2017  siedziba Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu słała się na kilka godzin królestwem gry planszowej „Cashflow”.  Gra ta ma na celu wprowadzić młodych ludzi w świat finansów i biznesu, ukazać jakimi zasadami on się rządzi, a także nauczyć ich zarządzać aktywami. Uczestnik gry porusza się po planszy, na której może natknąć się na wydarzenia odzwierciedlające to, co dzieje się na realnym rynku finansów, nieruchomości, walut, pracy a także w życiu prywatnym. Gracz zarządza swoim kapitałem w taki sposób, żeby jak najszybciej osiągnąć niezależność finansową tzn. dąży do uzyskania przychodów, które będą wyższe od kosztów utrzymania i spłat wszelkich zobowiązań. Gra ta jest alternatywną do książkowej formy kształcenia tzw. inteligencji finansowej.

Gracze z 15 gimnazjów, jak i 15 szkół ponadgimnazjalnych wysłuchali najpierw wykładu Bartosza Bonieckiego pt. Dlaczego katolik może być bogaty i jak to osiągnąć? Potem przyszedł czas na rozgrywki, które budziły w wielu dużo emocji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju za przybycie i postawę fair play w trakcie rozgrywek.

Gratulujemy również serdecznie zwycięzcom, których listę i zdjęcia z przyjemnością prezentujemy:

Kategoria- gimnazjum:

  1. miejsce – MAJA BARTNICKA (Gimnazjum Nr 8)
  2. miejsce – MŁGORZATA ŁACINA (Gimnazjum Nr 3)
  3. miejsce – SZYMON KRZYKWA   (Gimnazjum Regent)
  4. miejsce – EMILIA KOZERA (Gimnazjum Szkół Pijarskich)
  5. miejsce – MACIEJ CHMIELEWSKI (Gimnazjum nr 7)

 

Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:

  1. miejsce – PIOTR GARBACZEWSKI  (Zespół Szkół Mechanicznych)
  2. miejsce – AMELIA SOLECKA (I LO)
  3. miejsce – RAFAŁ STRASZEWSKI (Zespół Szkół Inżynierii Środowisk i Usług)
  4. miejsce – JEREMI BARAŃSKI (Zespół Szkół Inżynierii Środowisk i Usług)
  5. miejsce – MATEUSZ KRUSZEWSKI (Zespół Szkół Mechanicznych)