Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Kongres Ruchów Katolickich w Elblągu

W sobotę 21 kwietnia br. w Kościele p.w. Św. Alberta w Elblągu odbył się kolejny Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Elbląskiej. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 różnych wspólnot z całej diecezji.

Podczas Kongresu uczestnicy wysłuchali wykładów księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia i księdza dr. hab. Stefana Ewertowskiego, prof. UWM, asystenta Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Elblągu. W trakcie Kongresu uczestnicy, podczas pracy w grupach, wypracowali wnioski i propozycje zmian dot. nowej ewangelizacji,  które zostaną skierowane do biskupa elbląskiego. Kongres zakończył się uroczystą M

szą Świętą.