Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Materiały audio

Polskie Radio Olsztyn – relacja w uroczystości 50. rocznicy śmierci Michała Lengowskiego

Olsztyn pamięta o Warmiaku Michale Lengowskim