Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Kontakt

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Oddział Okręgowy w Olsztynie

10-028 Olsztyn, ul. Prosta 5/6
tel./fax (89) 527 35 16

Dyrektor Regionu Olsztyńsko – Białostockiego :

 Zbigniew Połoniewicz

tel. kom. 783 981 865 e-mail: zbigniew.poloniewicz@civitaschristiana.pl

Zastępca Dyrektora:

 Aneta Kowalska-Siedlecka

tel. kom. 601 314 345 e-mail: aneta.kowalska@civitaschristiana.pl

Katarzyna Barankiewicz

specjalista ds. organizacyjno – statutowych

tel. kom. 693 212 098 e-mail: katarzyna.barankiewicz@civitaschristiana.pl

e-mail: warminskomazurski@civitaschristiana.pl

www.facebook.com/CivitasOlsztyn/