Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

„Miłość i nienawiść”

22 marca 2019 roku w Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Elblągu odbyło się kolejne spotkanie formacyjne.
Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej ks. dr Stefan Ewertowski, asystent oddziału, mówił o potrzebie przemiany naszego postępowania bo wtedy może dokonać się przemiana naszego serca, ale przemiany tej musi dokonać sam Jezus. Drugą część spotkania poprowadził Piotr Patejuk mówiąc na temat: „Miłość i nienawiść” nawiązując do życia Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pan Piotr podkreślił, że w życiu Prymasa najważniejsze były trzy miłości: do Boga, do Ojczyzny i do człowieka.