Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Formacja

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie z polską tradycją narodową, a w szczególności:

1)    ochrona życia i godności człowieka, rodziny i Narodu oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju,

2)    przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, Narodu i Państwa,

3)    kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych, demokratycznych i obywatelskich postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej.”

 

Ze Statutu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

 

Naszym głównym zadaniem jest pogłębianie formacji katolicko – społecznej, obejmującej wymiary: religijno – duchowy, edukacyjny, społeczny i patriotyczny. Formacja ta ma charakter trwały i integralny, a jej celem jest przygotowanie naszych członków do realizacji swego powołania.

Podstawowym sposobem wypełniania naszej misji jest kształtowanie społecznego wymiaru wiary poprzez działania edukacyjne na rzecz godności człowieka, rodziny, kultury, polityki i ekonomii.

Ważny walor formacyjny mają organizowane przez nas coroczne pielgrzymki: na Jasną Górę (w rocznicę śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, który jest patronem naszego Stowarzyszenia), do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie („Stąd nasz ród”) oraz do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Formacyjny i wspólnotowy wymiar mają coroczne dni skupienia w Gietrzwałdzie oraz spotkania modlitewne, np. w Stoczku Warmińskim.