Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Akt Milenijny. Wokół nauczania Stefana kard. Wyszyńskiego – audycja Izabeli Tyras

Rozpoczynamy nowy cykl audycji zrealizowanych przez red. Izabelę Tyras (przewodniczącą oddziału w Częstochowie „Civitas Christiana”), w których prezentować będziemy nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego. Dzięki uprzejmości Radia Jasna Góra i Instytutu Prymasowskiego przywoływać będziemy słowa samego ks. Prymasa, zwłaszcza te dotyczące życia społecznego.

W pierwszej części przypominamy Milenijny Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego z 3 V 1966r. i szukamy odpowiedzi na pytanie: czy Biskupi mieli prawo oddania innych, a więc „wszystkie dzieci Boże ochrzczonego narodu”, samej „Polski, umiłowanej ojczyzny… całego narodu polskiego żyjącego w kraju oraz poza jego granicami…”?

Wokół nauczania Stefana kard. Wyszyńskiego Prymasa Polski, patrona Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” – audycja Izabeli Tyras