Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Biblia Audio Młodych

W projekcie udział wzięli uczestnicy XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej oraz koordynatorzy Konkursu. Komentarze wprowadzające do historii dodali ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel – przewodniczący komisji konkursowej OKWB oraz Pan Sławomir Józefiak – pomysłodawca OKWB.

 

Zapraszamy do słuchania

http://okwb.pl/biblia-audio-mlodych-zapowiedz/