Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Biuletyn 38

Zachęcamy do zapoznania się z „BIULETYNEM Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, który nieustanie od 19 lat promuje politykę prorodzinną prowadzoną przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stanowi również pomoc merytoryczną i organizacyjną dla osób i środowisk angażujących się w podejmowanie na swoim terenie konkretnych inicjatywa w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. „Biuletyn” został przygotowany pod względem merytorycznym i technicznym przez Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” Oddział Okręgowy w Olsztynie oraz podmioty z nami współpracujące.

Biuletyn nr 38