Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

CASHFLOW – ELBLĄG

25 października 2019 roku Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Elblągu wraz z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących po raz kolejny zorganizowało projekt Cashflow.
Celem projektu była promocja szeroko pojętej  przedsiębiorczości zgodnej z Dekalogiem  i z nauczaniem Św. Jana Pawła II.
Wykład wprowadzający poprowadził Pan Bartosz Boniecki.
W projekcie udział wzięła młodzież z elbląskich szkół średnich oraz uczniowie ósmych klas szkół podstawowych.
Młodzi ludzie udowodnili, że nauka przedsiębiorczości poprzez wspólną grę może być przyczynkiem do refleksji nad dokonywaniem życiowych wyborów i podejmowaniem ważnych decyzji. Budujące jest to, iż młodzież biorąca udział w tym projekcie, doświadczyła wzajemnej życzliwości i wsparcia.