Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Dni Pamięci Prymasa Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II

W dniach 5-6 października w Stoczku Klasztornym i na lotnisku Wilamowo k. Kętrzyna będziemy świętowali Dni Pamięci Prymasa Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II.

Celem Dni Pamięci jest krzewienie osoby Prymasa Tysiąclecia i Papieża Polaka w miejscu, które uświęcone jest obecnością Sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego oraz popularyzacja nauki obu wielkich Polaków. W roku 2018 obchodzić będziemy 65. rocznicę uwięzienia kardynała Wyszyńskiego w Stoczku Klasztornym

Uroczystości odbędą się pierwszego dnia w Stoczku Klasztornym. Drugiego dnia obchodów, 6 października, uczestnicy udadzą się na teren lotniska Kętrzyn Wilamowo. To z tego miejsca 6 października 1954 roku  wystartował samolot z Prymasem Tysiąclecia na pokładzie, w celu przetransportowania go do kolejnego miejsca internowania – Prudnika Śląskiego.

Program:

5.10.2018 r. piątek
9:30-10:45 rejestracja
11:00 sesja popularno-naukowa
Miłość Stefana kardynała Wyszyńskiego
do Ojczyzny
– ks. kan. dr hab. Krzysztof Bielawny
(Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny w Gietrzwałdzie):
Inwigilacja Stoczka Klasztornego za czasów Prymasa
Wyszyńskiego
– Iwona Czarcińska (Instytut Prymasowski):
Świadectwo życia
– dr n. med. Tadeusz Wasilewski (klinika NaProMedica):
Obrona życia formą realizacji miłości Ojczyzny
kardynała Stefana Wyszyńskiego
13:30 zwiedzanie sanktuarium i celi Prymasa
14:00 obiad
15:00 warsztaty dla członków Stowarzyszenia
– grupy tematyczne:
1. Postawa nienawiść-miłość w życiu
Prymasa Tysiąclecia
2. Niezłomna miłość Prymasa do Ojczyzny
3. Prymas Wyszyński jako patriota – sylwetka
4. Znajomość historii narodu elementem
tożsamości narodowej
16:30 różaniec
17:00 Msza święta
– po Mszy świętej apel pamięci w ogrodach
19:00 kolacja

6.10.2018 r. sobota

8:00 śniadanie
8:45 wyjazd do Świętej Lipki
– koncert organowy, zwiedzanie sanktuarium
– złożenie kwiatów przed pomnikiem św. Jana
Pawła II i Prymasa Stefana kardynała
Wyszyńskiego
11:00 przejazd na lotnisko Wilamowo k. Kętrzyna
12:00 apel pamięci zorganizowany przez Aeroklub
Krainy Jezior
– po apelu posiłek i wyjazd

Organizatorami uroczystości są: Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Aeroklub Krainy Jezior.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia!

Prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie obecności do dnia 21 września 2018 r. Tel. 89 527 35 16, tel. kom. 693 212 098 e-mail: warminskomazurski@civitaschristiana.pl.