Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Dni Pamięci Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Świętego Jana Pawła II

Stoczek Klasztorny i lotnisko Wilamowo k. Kętrzyna były miejscem odbywających się 5 i 6 października 2018 r. Dni Pamięci Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Świętego Jana Pawła II. Uroczystości w Stoczku Klasztornym zorganizowali księża marianie posługujący w Stoczku oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, zaś na lotnisku Wilamowo Aeroklub Krainy Jezior.

Dni Pamięci to cykliczna uroczystość upamiętniająca wielkich Polaków – kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz św. Jana Pawła II. Od 18 lat odbywa się na lotnisku Wilamowo, a od 13 lat w Stoczku Klasztornym. W tym roku po raz pierwszy Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” włączyło się w to wydarzenie z inicjatywy Oddziału Okręgowego w Olsztynie i Oddziału Okręgowego w Białymstoku.

Pierwszy dzień obchodów rozpoczął się sesją popularno-naukową zatytułowaną „Miłość kardynała Stefana Wyszyńskiego do Ojczyzny”. Podczas niej o patriotyzmie kardynała Wyszyńskiego mówili ks. dr hab. Krzysztof Bielawny, p. Iwona Czarcińska i dr n. med. Tadeusz Wasilewski.

Ks. Krzysztof Bielawny dokonał analizy sytuacji Stoczka Klasztornego i okolicznych miejscowości w czasie internowania Prymasa Tysiąclecia. Wskazał na główne przyczyny współpracy ludności z władzą oraz sposoby pozyskiwania nowych informatorów. Podzielił się również wiedzą kto pierwszy dowiedział się o przetrzymywaniu prymasa w Stoczku.

W swoim świadectwie pani Iwona Czarcińska opowiedziała jak wyglądała codzienność Sługi Bożego. Podkreśliła przywiązanie kardynała do języka ojczystego, które wyniósł z domu rodzinnego. Chcąc potwierdzić tę tezę pokazała książkę do nauki języka rosyjskiego – identyczną do tej, z której uczył się przyszły prymas. Pani Iwona dużo mówiła o wielkim szacunku kardynała Wyszyńskiego do drugiego człowieka, zwłaszcza do kobiet.

Ostatni gość – dr n. med. Tadeusz Wasilewski pokazał wartość życia ludzkiego i swoją działalność wzorowaną na nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Podawał wiele przykładów jak skutecznie bronić życie ludzkie oraz jak naprotechnologia pomaga leczyć niepłodność.

Po sesji członkowie Stowarzyszenia mieli okazję zwiedzić sanktuarium oraz celę, w której przebywał Prymas Tysiąclecia. Zaś następnie wzięli udział w warsztatach w grupach, prowadzonych przez Piotra Patejuka i ks. dr. Dariusza Wojteckiego, które poruszały zagadnienia miłości i nienawiści w w życiu Prymasa oraz niezłomnej miłości do Ojczyzny. Warsztaty dały możliwość wypowiedzenia swoich świadectw oraz wsłuchania się w słowa Prymasa Tysiąclecia.

Dzień Pamięci kontynuowana były w stoczkowskiej bazylice podczas różańca świętego i Mszy świętej w intencji rychłej beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego. Po Mszy procesja kapłanów i wiernych przeszła z krzyżem i zniczami na miejsce modlitwy kardynała Wyszyńskiego w ogrodach zakonnych.

Drugiego dnia członkowie Stowarzyszenia nawiedzili sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce, które w tym roku świętuje jubileusz 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej przez kardynała Wyszyńskiego i kardynała Wojtyłę. Członkowie wysłuchali koncertu organowego, zwiedzili sanktuarium oraz złożyli kwiaty przed pomnikiem obu hierarchów, którzy koronowali świętolipski obraz.

Ostatnia część Dni Pamięci odbyła się na lotnisku Wilamowo k. Kętrzyna, skąd samolotem wywieziono Prymasa Wyszyńskiego do kolejnego miejsca uwięzienia – Prudnika Śląskiego. Punktualnie o godzinie 12:00 rozpoczął się apel pamięci z ceremoniałem wojskowym. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło powitanie przez przewodniczącego komitetu organizacyjnego ks. kan. Stanisława Majewskiego oraz przemówienia gości. Następnie delegacje złożyły kwiaty przed obeliskami upamiętniającymi św. Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecni przeszli do hangaru lotniczego, gdzie celebrowana była Msza święta w intencji Ojczyzny, zaś na zakończenie uroczystości wspólny poczęstunek z kuchni wojskowej.