Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Dni Pamięci Prymasa Wyszyńskiego – Stoczek Klasztorny

Zakończyły się doroczne Dni Pamięci Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Stoczku Klasztornym. W tym roku przypadły na 3 i 4 października i miały taki sam przebieg, choć wspólnota Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” tym razem nie uczestniczyła w uroczystościach na lotnisku Wilamowo koło Kętrzyna, skąd w 1954 r. samolotem zabrano kard. Stefana Wyszyńskiego do trzeciego z kolei miejsca uwięzienia – do Prudnika Śląskiego. Członkowie „Civitas Christiana”, jako współorganizatorzy Dni Pamięci, wpisując się w program uroczystości, przez dwa dni realizowali własny plan oparty na haśle: „Modlitwa codziennością Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Obecność w Sanktuarium Matki Pokoju – miejscu uwięzienia kard. Wyszyńskiego, to wyjątkowa okazja, aby w klasztornych murach przybliżać nauczanie Wielkiego Prymasa Polski, tym razem w aspekcie modlitwy.

Modlitwa odgrywała fundamentalną rolę w życiu Prymasa. Często modlił się w ciągu dnia, w trakcie różnych zajęć. Wystarczy spojrzeć na „Porządek dnia…” zawieszony na ścianie w celi na piętrze stoczkowskiego klasztoru, w której więziony był Prymas Wyszyński. Na 15 pozycji „Porządku…”, 7 zajmowały Msze św. i stałe modlitwy. Porządek dnia – złożony z różnorakich zajęć, pracy, odpoczynku, oparty był na planie modlitwy. A nie odwrotnie. Także w „Zapiskach alumna Stefana”, które przyszły Prymas Polski napisał w 1924 roku podczas rekolekcji przed święceniami kapłańskimi, a które do końca życia nosił w brewiarzu, w punkcie 7 znajdujemy zapis: „Módl się często wśród pracy” – i obok zacytował słowa Pana Jezusa: „Beze mnie nic nie możecie uczynić”. W modlitwie, na kolanach, szukał rozwiązania wielu problemów.

Rozważania podczas tegorocznych Dni Pamięci pomogły wspólnocie „Civitas Christiana” pogłębić aspekt modlitewny w codziennym życiu. Modlitwę codzienności… Kluczem rozważań było odkrywanie wielu form modlitwy jakie stosował w praktyce Patron naszego Stowarzyszenia – Mąż Opatrznościowy dla Polski, Wielki Czciciel Maryi i Wielki Patriota. Pomógł nam w tym ks. Karol Krukowski z Lidzbarka Warmińskiego, od niedawna proboszcz parafii Wozławki i Sułowa, prowadzący formację w Oddziałach Rejonu Olsztyńsko-Białostockiego „Civitas Christiana”.

W naszych rozważaniach uczestniczył ks. Wojciech Sokołowski MIC, kustosz Sanktuarium Matki Pokoju, kustosz Izby Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stoczku Klasztornym. Na Dni Pamięci Prymasa Wyszyńskiego przybył z Warszawy, z centrali Stowarzyszenia, Kamil Sulej, członek Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.