Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Interaktywny samouczek prawny

Imię
i nazwisko:
Martyna Seroka

TTytuł
Innowacyjnego Projektu Badawczego:
Interaktywny Samouczek Prawny

Samouczek cz. 1 – PRAWO RODZINNE    zobacz

INTERAKTYWNY TEST –  PRAWO RODZINNE – pobierz


Samouczek cz. 2 – PRAWO KONSUMENCKIE    zobacz

INTERAKTYWNY TEST –  PRAWO KONSUMENCKIE – pobierz

Samouczek cz. 3 – PRAWO SPADKOWE    zobacz

INTERAKTYWNY TEST –  PRAWO SPADKOWE – pobierz

Samouczek cz. 4 – PRAWO WYZNANIOWE I KANONICZNE  zobacz

INTERAKTYWNY TEST –  PRAWO WYZNANIOWE I KANONICZNE – pobierz

Samouczek cz. 5 – PRAWO NASTOLATKÓW  zobacz

INTERAKTYWNY TEST –  PRAWO NASTOLATKÓW  – pobierz


FAQ1 –  zobacz

FAQ2 –  zobacz

FAQ3 –  zobacz

FAQ4 –  zobacz

FAQ5 –  zobacz


Projekt
„BRing. Nauki społeczne dla gospodarki’’ jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
na podstawie dofinansowania nr UDA-POKL.04.02.00-00-126/11-00.