Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Droga Krzyżowa ze św. Janem Pawłem II

Droga Krzyżowa ze św. Janem Pawłem II

Zapraszamy do zapoznania się z rozważaniami Drogi Krzyżowej przygotowanej na podstawie nauczania
św. Jana Pawła II.

Święty Janie Pawle II, pomóż nam otworzyć się na dar drogi krzyżowej oraz męki, śmierci i zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pomóż nam przyjąć tajemnicę wiary, że Jezus z miłości do nas cierpiał, umarł i zmartwychwstał, abyśmy zostali uwolnieni z niewoli grzechu i śmierci oraz mogli osiągnąć życie wieczne.

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

 

Pobierz: Droga krzyżowa ze św. Janem Pawłem II