Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Dziękujemy za Waszą kapłańską służbę

W Wielki Czwartek Kościół katolicki rozpoczyna Triduum Paschalne. Chrześcijanie wspominają tego dnia Ostatnią Wieczerzę, na której Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Z powodu pandemii koronawirusa Msze Wieczerzy Pańskiej odbędą się z udziałem jedynie kilku osób.

Nasze myśli kierujemy w tym szczególnym dniu w stronę wszystkich kapłanów współpracujących z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”.

Drodzy Kapłani,
dziękujemy Wam za posługę w różnych miejscach naszego Stowarzyszenia: przy ołtarzu, w konfesjonale, w szkole, wśród wspólnot w Oddziałach. Jesteśmy wdzięczni za Waszą obecność, serdeczność, życzliwość, otwartość, uśmiech, gotowość i poświęcony czas za to, że wnosicie w nasze życie Chrystusa.

Czcigodni Kapłani z okazji Waszego Święta pragniemy życzyć wytrwałości w wierze i wiary, że każde wypowiedziane przez Was słowo do wspólnoty Kościoła jaką wszyscy tworzymy będzie tym, które pada na żyzną glebę i wydaje obfity plon.
Niech każda celebrowana przez Was wieczerza Pańska przybliża nas do Chrystusa i pozwalała doświadczać Jego obecności.

Życzymy otwartości na Ducha Świętego i życia Jego owocami. Niech każdy dzień będzie dowodem miłości do Boga, ludzi i siebie samych.

Duchu Święty, Duchu Mądrości prowadź kapłanów,
Duchu Święty, Duchu Światłości oświecaj kapłanów,
Duchu Święty, Duchu Czystości uświęcaj kapłanów,
Duchu Święty, Duchu Mocy wspieraj kapłanów,
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty powierzamy Ci serca kapłańskie, ukształtuj je na wzór Najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen.

Zdjęcie pochodzi ze strony: https://obrazyreprodukcje.pl/…/ostatnia-wieczerza-leonardo…/