Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Dzień Modlitw o Powołania do Małżeństwa

Pierwszy Dzień Modlitw o Powołania do Małżeństwa za nami! Rozpoczął się on od Eucharystii w olsztyńskiej konkatedrze pw. św. Jakuba, którą z intencji powołań sprawowali ks. Bartłomiej Koziej, archidiecezjalny duszpasterz rodzin oraz ks. Wojsław Czupryński, prowadzący wielokrotnie kursy przedmałżeńskiej, duszpasterz Domowego Kościoła. W wygłoszonym kazaniu duszpasterz rodzin podkreślił, że pierwszym i zasadniczym powołaniem człowieka jest powołanie do małżeństwa i zakładania rodzin. W dalszej części Dnia w Centrum Świętego Jakuba, konferencję wygłosił ks. Wojsław, który mówił o miłości jako poligonie. Na bazie swojego doświadczenia kapłańskiego oraz współpracy z małżeństwami mówił o trudnościach i rozwiązywaniu ich w optyce Bożej. Konferencja płynnie przerodziła się w świadectwo małżonków, czyli praktykę życia małżeńskiego i rodzinnego państwa Ewy i Grzegorza. Ich świadectwo było przerywane licznymi pytaniami z sali. Na pytanie jaki jest kluczowy moment, w którym narzeczeni mogą stwierdzić, że już są gotowi do małżeństwa odpowiedzieli, że modlitwa. Jeśli wspólnie się modlą, to Pan Bóg ich poprowadzi.

Dziękujemy za przybycie, dziękujemy za słowo ks. Wojsławowi Czupryńskiemu oraz państwu Ewie i Grzegorzowi, którzy dali świadectwo swojego małżeńskiego życia. Serdecznie podziękowania również należą się ks. prał. Andrzejowi Lesińskiemu, proboszczowi parafii konkatedralnej za udostępnienie Centrum Świętego Jakuba oraz ks. Pawłowi Grzesiakowi, który opiekuje się tym miejscem. Zachęcamy do wspólnej modlitwy w intencji powołanych do małżeństwa.