Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Gdzie zaprojektowano medal pamiątkowy Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego?

Projekt medalu pamiątkowego Nagrody Regionalnej im. Michała Lengowskiego powstał w 1967 roku w pracowni medalierskiej Barbary Lis-Romańczuk w Olsztynie. Modyfikację projektu wykonano w 1970 roku na potrzeby drugiej edycji. Do dziś zachowały się obydwa medale. Znajdują się w siedzibie Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” przy ul. Prostej 5/6 w Olsztynie.

Kolejny raz medal został zmodyfikowany w roku 1985 na potrzeby VII edycji. Zmiany dotyczyły rewersu: zamiast znaku Rodła z 1967 roku i wizerunku olsztyńskiego Ratusza z 1970 roku – pojawiła się panorama Starego Miasta z Zamkiem na pierwszym planie i napis: „W 40-lecie powrotu Warmii i Mazur do Macierzy”. Niestety, Oddział Okręgowy w Olsztynie nie posiada tego medalu.

Ciekawą inicjatywą Fundatora Nagrody okazało się wybicie unikatowego medalu zaprojektowanego w 2006 roku i wręczenie go ks. abp. dr. Edmundowi Piszczowi, Metropolicie Warmińskiemu w 50-lecie kapłaństwa podczas XIV edycji. Na rewersie medalu umieszczono napis wykonany wersalikami: „KS. ABP. EDMUNDOWI PISZCZOWI W 50-LECIE KAPŁAŃSTWA”. U dołu znajduje się panorama Starego Miasta Olsztyna. Średnica wynosi 8,5×8,5; grubość 0,8 cm.

Fundator Nagrody: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” przygotowując w 2015 roku XVII edycję, powrócił do wzoru z 1970 roku. W 2017 roku wzór ten ponownie został wykorzystany na potrzeby XVIII edycji.

Wszystkie medale wykonano z brązu.

Autorka projektu – Barbara Lis-Romańczuk jest artystką w dziedzinie medalierstwa, o ogromnym dorobku artystycznym, której twórczość znana jest i ceniona w Europie i na świecie. Z Olsztynem jest związana od 1960 roku. Jest autorką m.in. niezliczonej ilości medali upamiętniających ludzi, wydarzeń kulturalnych i jubileuszy. Laureatka wielu nagród i wyróżnień.