Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

I Festiwal Żywego Słowa – Majowe Recytacje Poezji Religijnej

W Centrum Świętego Jakuba trwa I Festiwal Żywego Słowa – Majowe Recytacje Poezji Religijnej zorganizowane przez Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie oraz Naukowe Koło Teatralne SALVE VERBUM UWM w Olsztynie. Patronami honorowymi przedsięwzięcia są: J. E. Ks. Abp dr Józef Górzyński Metropolita Warmiński, J. M. prof. dr hab. Ryszard Górecki, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Prawie setka młodych ludzi recytuje wiersze o tematyce religijnej, ich oceny dokonuje powołane jury pod przewodnictwem ks. kan. dr. Bartłomieja Matczaka, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Olsztynie. Po części konkursowej przyjdzie pora na recytacje poezji i refleksji nad poezją przez zaproszonych gości. Pomysłodawcą Festiwalu jest dr Magdalena Zaorska.