Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Istota przesłania Papieża Franciszka – Ostróda

W malowniczym zakątku Zachodnich Mazur nad brzegiem jeziora Szeląg Duży, na terenie Salezjańskiego Ośrodka Wypoczynkowego dla Młodzieży „Kaczory” koło Ostródy spotkali się po wakacyjnej przerwie członkowie Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Ostródzie na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. Tematem spotkania była „Istota przesłania papieża Franciszka”. Interesujący wykład prelegenta – ks. kan. dr. Andrzeja Kilanowskiego z Elbląga wywołał żywe zainteresowanie słuchaczy, o czym świadczyły w dyskusji liczne pytania i wyrażane własne opinie i uwagi.

Prelegent mówił o czynnikach definiujących pontyfikat papieża Franciszka, o spojrzeniu papieża na Kościół, jakim widział go św. Franciszek z Asyżu – o idei Kościoła ubogiego. Jak zauważył ks. Kilanowski – przed papieżem Franciszkiem wciąż stoją wyzwania: problem przemocy na świecie, Kościół wobec globalizacji, rosnące znaczenie komunikacji i interkomunikacji, rola chrześcijan w świeckim świecie, skandale pedofilskie, kontrowersje wokół małżeństw homoseksualnych, eutanazji, aborcji, in vitro. Jednocześnie papież Franciszek zadziwia świat swoją skromnością, np. rezygnując z mieszkania w papieskich apartamentach, zamieszkując w skromnej rezydencji w Domu Świętej Marty. Wprowadza zmiany w Kurii Rzymskiej. Do czego prowadzą jego reformy? Czemu służą jego pozornie niespójne gesty? – oto niektóre tylko pytania, na które próbował odpowiedzieć prelegent.

Spotkanie zakończyło się pogodnym wieczorem integracyjnym przy ognisku.