Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jak zarządzać finansami po Bożemu

Krótka relacja z wtorkowego spotkania w Nidzicy prowadzonego przez Grażynę i Andrzeja Michalczyków.
Było pracowicie, rozwojowo, coachingowo – rewelacyjne rozpoczęcie ciekawego projektu!

Nie będziemy zdradzać całej treści prelekcji ponieważ za chwilę zacni prelegenci odwiedzą kolejne Oddziały min.: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Ostródzie, kolejno w Olsztynie, a następnie w Szczytnie.

A tak pokrótce to salę w budynku przy Krzywej w Nidzicy wypełnili wczoraj ludzie w różnym wieku, różnych zawodów i o różnej zasobności portfela, jedno ich łączy: chcą poznawać Bożą ekonomię i uczyć się, jak mądrze zarządzać powierzonym im przez Boga mieniem.

Czy wiecie, że Biblia może być poradnikiem dotyczącym oszczędzania pieniędzy i zarządzania nimi? Pewnie wielu to dziwi, ale okazuje, się że tak. Jest jednym z lepszych jeśli nie najlepszym poradnikiem jak zarządzać tym co mamy. Pismo Święte zawiera ponad 2350 wersetów dotyczących pieniędzy, majątku i bogactwa, a ich nieznajomość dla wielu ludzi ma przykre konsekwencje.

Więcej już wkrótce.