Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Jak zarządzać finansami po Bożemu – Olsztyn

Oddział w Olsztynie gościł państwa Grażynę i Andrzeja Michalczyków z Elbląga, którzy poprowadzili spotkanie na temat kształtowania swoich finansów według Bożych planów. Spotkanie odbyło się 28 maja br. w domu parafialnym parafii pw. bł. Franciszki Siedliskiej w Olsztynie. Prelegenci poprzez historię swojego życia przedstawili jak bardzo ich kondycja finansowa oraz związanie z tym problemy wpływały na ich małżeństwo i rodzinę, a także jak dzięki działaniu Bożemu udało się tę sytuację ustatkować i poprawić. Starali się przedstawić korzyści wynikające z ofiarowania Panu Bogu domowych finansów i kierowania się w tworzeniu własnego budżetu słowami Pisma Świętego. Zachęcali do lektury słowa Bożego i modlitwy, aby pieniądze nie stały się celem życia. Państwo Michalczykowie są także licencjonowanymi trenerami, którzy pomagają reformować budżet domowy i zmienić sposób myślenia o pieniądzach i Bogu. Spotkanie zakończyło się zachęceniem do wzięcia udziału w kursach finansowych, podczas których poprzez rozważanie słowa Bożego i ćwiczenia można pomóc sobie i swojej rodzinie zachowywać równowagę finansową.

Po spotkaniu odbyła się Msza Święta w intencji rychłej beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia – patrona Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w 38. rocznicę jego śmierci.