Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

„Jubileusz 100. rocznicy objawień fatimskich” – Oddział w Ketrzynie

W kętrzyńskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Pani Zenobia Alejun podzieliła się wrażeniami z uroczyści jubileuszu 20-lecia nadania Stowarzyszeniu statusu organizacji katolickiej. Jako wyraz wdzięczności podczas gali w dawnym Pałacu Prymasowskim w Warszawie wręczono okolicznościowe medale XX-lecia Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” osobom, które w praktyce i swoją postawą, osobistym świadectwem i codziennym trudem urzeczywistniają w lokalnych środowiskach w całej Polsce wartości ewangeliczne takim medalem została odznaczona min.: Pani Zenobia. Wyróżniona podkreśliła, podczas wczorajszego spotkania, że: „sens tego odznaczenia nagradza nasze wspólne Dzieło, którego współtwórcami są Ci, którzy siedzą na tej sali i Ci, którzy już w minionych latach od nas odeszli, ale zostawili po sobie pamięć i uczucia, które spajają nasze osobiste i zawodowe relacje. Jestem szczęśliwa, że możemy tworzyć taką wspaniałą wspólnotę połączoną wyznawanymi wartościami. Dziękuję każdemu z osobna”.
Następnie ks. Mariusz Roman w dniu swoich urodzin wygłosił referat pt. „Jubileusz 100. rocznicy objawień fatimskich”. Fatima to bez wątpienia największy znak XX wieku. To objawienie, które kryje w sobie niezwykłe orędzia. Prelegent już na początku uświadomił słuchaczom, ze poznanie treści Jej orędzia zdaje się być naszym moralnym obowiązkiem. To orędzie jest skierowane do nas! Niech stulecie objawień w Fatimie sprawi, by nie tylko nasze serca, ale i cała Polska prawdziwie poznała i pokochała Maryję.
Wszystkim uczestnikom dziękuję za stworzenie cudownej atmosfery spotkania.Za to, że znaleźliście czas, aby się z nami spotkać. To miłe, że można na Was liczyć!