Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas, Mąż Stanu, Błogosławiony.

Zapraszamy do wzięcia udziału w sympozjum naukowym, którego organizatorami są:  Katedra Teologii Biblijnej i  Historii Kościoła Wydziału Teologicznego US oraz Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana odbędzie się 7 listopada 2020 r. w formie  on-line. Harmonogram wydarzenia na stronie www.dobremedia.org

Transmisja:

https://youtu.be/R5FxNT24Gm8