Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Mapa nauczania społecznego Prymasa Tysiąclecia – debata już dziś o godz. 18.00

Udział wezmą:

prof. Paweł Skibiński – historyk, wykładowca akademicki, przewodniczący zespołu redakcyjnego wydania codziennych zapisek „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Piotr Sutowicz – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, z-ca red. naczelnego kwartalnika Civitas Christiana, historyk, publicysta.

Patryk Czech – przewodniczący prezydium Krajowej Rady KSM, członek Rady Dialogu z Młodym pokoleniem, prawnik.

Kamil Sulej – członek zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, sekretarz redakcji kwartalnika Społeczeństwo, historyk.

Transmisja:

www.youtube.com/CivitasChristianaTV

www.facebook.com/kwartalnikspoleczenstwo

www.facebook.com/BudujcieCivitasChristiana