Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Nowy rzecznik Konferencji Episkopatu Polski wybrany

O. dr Leszek Gęsiak SJ – medioznawca, kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Akademii Ignatianum w Krakowie, a wcześniej kierownik Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego został wybrany rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski. Zastąpi on ks.  dr. Pawła Rytel-Andrianika, który pełnił tę funkcję przez pięcioletnią kadencję.

https://ekai.pl/nowy-rzecznik-konferencji-episkopatu-polski-wybrany/