Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

O działaczu na rzecz polskiej Warmii – Michale Lengowskim

Jak ważna jest tożsamość narodowa i Polska – do odpowiedzi na to zagadnienie dochodzili uczestnicy spotkania Oddziału w Szczytnie, które poświęcone było postaci Michała Lengowskiego, poety warmińskiego i działacza społecznego, który przez dziesiątki lat walczył słowem o Polskę i pokrzepiał polski naród uwięziony pod zaborami. Dzięki jego niestrudzonej postawie zawdzięczamy fakt, iż wielu Warmiaków utożsamiało się z Polską pomimo fali germanizacji i przeszkód. Poprzez poezje przekazywał wartość języka polskiego oraz kultury tych ziem.

Michał Lengowski jest patronem Nagrody Regionalnej, którą przyznaje Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie. Gośćmi specjalnymi spotkania byli członkowie rodziny Lengowskiego – państwo Teresa, Robert i Basia Boehm.

Spotkanie zorganizowano w ramach Zintegrowanego Projektu Oddziału Okręgowego w Olsztynie.