Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

O Michale Lengowskim w Elblągu

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Elblągu 13 października br. zorganizowało spotkanie z Mateuszem Rutynowskim, który przedstawił sylwetkę Michała Lengowskiego, który jest patronem Nagrody Regionalnej przyznawanej przez nasze Stowarzyszenie po raz osiemnasty. Członkowie, którzy przybyli na to spotkanie zapoznali się z historią życia Michała Lengowskiego oraz wysłuchali kilka jego utworów w wykonaniu naszego prelegenta. Przewodnicząca Oddziału Elżbieta Boniecka zachęciła zebranych do udziału w uroczystościach wręczenia Nagrody im. M. Lengowskiego w dniu 28 października br. w Olsztynie.