Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

O orędziu gietrzwałdzkim w Szczytnie

Podczas ostatniego w tym roku spotkania Oddziału w Szczytnie rozważał orędzie Matki Bożej zostawione w Gietrzwałdzie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach 140. rocznicy objawień Matki Bożej w warmińskim Gietrzwałdzie.

Prelegent, którym był  ks. dr hab. Krzysztof Bielawny, opowiedział o drodze Polaków do niepodległości, która rozpoczęła się objawieniami Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Znamienite, że Matka Boża przemówiła tam po polsku do dwóch dziewczynek. Całą treść objawienia nawiązuje do wezwań litanii loretańskiej do Matki Bożej. Maryja bowiem w swoim orędziu ukazała się jako Królowa niebios, Pani aniołów, Królowa różańca świętego itd. Ksiądz Bielawny wspomniał, że całą treść objawień wymalowana jest na suficie gietrzwałdzkiej bazyliki, gdyż przedstawia Matkę Bożą z pierwszych dni objawień, a pozostałe elementy malowidła nawiązują do wezwań litanii.