Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

O owocach Ducha Świętego w Szczytnie

W Oddziale w Szczytnie odbyło się spotkanie formacyjne dotyczące poznawania Owoców Ducha Świętego. Zagadnienie przedstawili Ewa i Grzegorz Chmielewscy.

Na początku spotkania prelegenci przypomnieli o pochodzeniu darów Ducha Świętego, że są one dane za darmo, natomiast owoców Ducha Świętego należy pragnąc i o nie prosić. Małżonkowie poprzez świadectwo własnego życia przedstawili jak Duch Święty działa w ich codzienności. Jak owoce Ducha Świętego rozwijają duchowo człowieka, szczególnie owoc miłości przez, który uczymy się kochać, Boga, bliźniego i siebie samych. Kiedy żyjemy owocami Ducha Świętego stajemy się żywym obrazem Boga.