Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

O pięknie Bożego świat w Biblii,  malarstwie, poezji, literaturze, zwyczajach i przysłowiach”

Spotkania w ramach biblijnej formacji katolików świeckich, które odbyło się w  lokalu Katolickiego Stowarzyszenia” Civitas Christiana „Elblągu w dniu 15 lutego 2019 roku.

Prowadzącym spotkanie był Pan Andrzej Taborski, który mówił „O pięknie Bożego świat w Biblii,  malarstwie, poezji, literaturze, zwyczajach i przysłowiach”. W spotkaniu uczestniczył ks. asystent  oddziału w Elblągu ks. dr Stefan Ewertowski i nasz długoletni przyjaciel ks. dr Stanisław Guła.