Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

„Oto ja, poślij mnie”

Wczoraj rozpoczął się Tydzień Misyjny, którego głównymi celami są modlitwa o to, aby „Królestwo Jezusa rozszerzało się na cały świat”, poznanie dzieła misyjnego Kościoła oraz działalności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i  życia jego założycielki Pauliny Jaricot, a także ożywienie ducha misyjnego oraz materialne wsparcie misji.

 

Tekst orędzia Papieża Franciszka:

https://episkopat.pl/oredzie-papieza-franciszka-na-swiatowy-dzien-misyjny-18-pazdziernika-2020/