Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Po co nam media w XXI wieku?

Po co nam media w XXI wieku, jaką pełnią rolę, czego powinniśmy od nich oczekiwać – o tym była mowa w XIII Liceum Ogólnokształcącym Katolickim im. Świętej Rodziny w Olsztynie. Uczestnicy debaty mieli okazję porozmawiać z ekspertami: prof. Krzysztofem Szatrawskim – kulturoznawcą UWM, Patrykiem Pulikowskim – rzecznikiem olsztyńskiego ratusza, niegdyś dziennikarzem stacji Grupy Radia ZET,  ks. Piotrem Srogą –asystentem warmińskiej edycji GOŚCIA NIEDZIELNEGO. Spotkanie poprowadził red. Marek Jarmołowicz. Prezentowane w debacie owoce przemyśleń będą pomocne w urzeczywistnianiu się takiej wizji oddziaływania i użytkowania współczesnych mediów, które w oparciu o racjonalność myślenia, uczciwość w działaniu, otwartość na prawdę  o człowieku i jego godności, będą służyć integralnemu rozwojowi człowieka i społeczności. Niebawem pojawi się filmowa relacja z powyższego wydarzenia.