Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Po raz pierwszy w Olsztynie – Tydzień Małżeństwa!

Już 7-13 lutego w Olsztynie będzie sporo zamieszania małżeńskiego. Zapraszamy!