Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Posiedzenie Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Olsztynie

W sobotę 24 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Gietrzwałdzie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Okręgowego w Olsztynie. Miało ono charakter poszerzony, uczestniczyli w nim bowiem przedstawiciele Zarządów Oddziałów z terenu olsztyńskiego Oddziału Okręgowego. Na posiedzenie Zarządu przybył wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” ds. formacyjnych kol. Romuald Gumienniak.

Posiedzenie rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego. Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. kan. dr hab. Krzysztof Bielawny, dyrektor Domu Rekolekcyjnego i koordynator obchodów jubileuszowych 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie oraz 50. rocznicy koronacji Wizerunku Pani Gietrzwałdzkiej papieskimi koronami.

Podczas obrad Zarządu wystąpił wiceprzewodniczący Stowarzyszenia kol. Romuald Gumienniak. Przedstawił zagadnienia formacyjno-programowe Stowarzyszenia na najbliższe lata oraz – w kontekście jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia – zapoznał zebranych z dorobkiem Stowarzyszenia w minionym dwudziestoleciu.