Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Przesłanie objawień fatimskich

W ełckim Oddziale „Civitas Christiana” odbyła się prelekcja nt.Objawień fatimskich, którą wygłosił ks. prof. Wojciech Guzewicz. Prelegent stwierdził, że każde słowo Matki Bożej ujawnione trójce dzieci jest ważne, bo ukazuje nam drogę uniknięcia cierpienia i Bożej kary, ku której świat zmierza konsekwentnie w swym zaślepieniu. Orędzie fatimskie wezwało i nadal wzywa do nawrócenia, modlitwy, pokuty i ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi. Brak nawrócenia, stawia człowieka w sytuacji zagrożenia wieczystym potępieniem, przed którym Bóg i Maryja pragną nas obronić. Ukazane to jest w tajemnicy dotyczącej wizji piekła, na którą to zwrócił szczególną uwagę prelegent. Z okazji zbliżających się imienin asystenta kościelnego uczestnicy spotkania wyśpiewali życzenia przy akompaniamencie akordeonisty pana Piotra.